Почему платежи за украинский газ идут на Кипр?
20.07.2016
О потенциале локальных фермерских хозяйств
06.08.2016

Неминучим стає розлом між старим та новим світом

В Україні наразі лише біля 20% громад здатні до самостійного виживання, і ще менше їх буде, коли ситуація погіршиться.

Тому крах державного суверенітету в конкретних умовах сучасної України неминуче призведе до появи більш-менш чисельних банд, рекрутованих з колишніх отримувачів соціальної допомоги, фізично здорових та агресивних, але нездатних, в силу генетичної примітивності, вписатися в нові реалії та самостійно забезпечити собі проживання.

Основним способом виживання цих банд буде грабунок багатих сіл, доки ці села не стануть бідними, а їхні жителі самі не створять подібні банди.

Ці процеси можуть відбуватися завуальовано, можуть загострюватися, однак важливими є не форми й тривалість їхнього прояву, а кінцевий результат: в «сухому осаді» всі можливості для життя по-старому будуть знищені, й виживе лише той, хто зуміє створити нову якість.

Суверенітет країни на територіях з вимираючим населенням будуть спроможними забезпечити лише нові потужні громади, сформовані сумлінними платниками податків.

Щоб вижити й розвиватися в даних історичних умовах, поселенння майбутнього, яке стане притулком для творчих і чесних людей, повинне задовольняти наступні критерії:

  • бути екологічно самодостатнім в тому сенсі, що в кінці кожного періоду навколишнє середовище в межах поселення буде себе краще почувати, ніж на початку;
  • бути спроможним адаптувати й ефективно використовувати за необхідності останні досягнення науки та техніки;

  • забезпечити радикальне зростання продуктивності праці через якісно вищий рівень спеціалізації та кооперації;
  • підтримувати високий рівень ефективної репродукції в сенсі народження та виховання численного та якісного потомства;
  • бути відкритим для світу й спроможним інтегрувати всіх, хто поділятиме його фундаментальні цінності.

Джерело

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *